Eργαστήριο αυτοάμυνας για θηλυκότητες από την Βανέσα Βενέτη 


Εκπαίδευση: Το Εργαστήριο Πλαστικής της @arch.ntua μαζί με το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά οργανώνουν την σείρα σεμιναρίων “Εισαγωγή στο ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης Blender” στις 9/11, 23/11, 30/11 και 7/12, 12:00-15:00 στο Αμφιθέατρο Τομέα 3, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλ@ και είναι δωρεάν. Για να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε email στο panayotislianos@gmail.com  


Ελένη Τζιρτζιλάκη, MEMORIA. Γυναίκες στο Βουνό


Ευστρατίου Πίσσα 51, 11745 Αθήνα 

&

316 B, Αρχιτεκτονική Σχολή, Ε.Μ.Π.

Για να εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας στείλτε email με τίτλο "mailing list" στο contact@neocosmos.gr


Facebook
Instagram

Efstratiou Pissa 51, 11745 Athens 

&

316 B, School of Architecture, N.T.U.A.

For subscribing please send an email titled "mailing list" at contact@neocosmos.gr


Έχοντας ως αφετηρία ότι η δημιουργική σκέψη και η παραγωγή ιδεών προκύπτει συλλογικά, το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά είναι μια ομάδα που αναπτύσσει και παράγει έρευνα, καλλιτεχνικές πρακτικές, αστικές παρεμβάσεις και εκπαίδευση. Και τα τέσσερα πεδία δράσης αντιμετωπίζονται εξίσου ως «εργαλεία» και ως «πρακτικές» που πρέπει να αναπτυχθούν μέσω της κοινής χρήσης. Η ομάδα λειτουργεί δημιουργώντας έναν αυτο-αναλυτικό και αυτο-αναπαραγωγικό χώρο για έρευνα και παραγωγή και αναπτύσσει μεθόδους που ξεκινούν, τεκμηριώνουν και επεκτείνουν μορφές κριτικής συζήτησης και «συγκυριακής» ανάλυσης παράλληλα με τις εξελισσόμενες αντι-ηγεμονικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές πρακτικές.

Από το 2018, η βάση του Εργαστηρίου είναι ένα δωμάτιο στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα Εξάρχεια. Το 2020, ξεκινήσαμε να δημιουργούμε έργα και δημόσιες στιγμές που εξετάζουν τις δυνατότητες του μαζί, σε ένα καινούργιο χώρο στη γειτονιά του Νέου Κόσμου με το όνομα Neo Cosmos.

Είμαστε καλλιτέχνες, μητέρες, ποιητές, φοιτητές, αρχιτέκτονες και εκπαιδευτικοί και συλλέγουμε ό,τι παράξενο και όμορφο διευρύνει τον κόσμο μας.  Μας ενδιαφέρουν τόσο οι καθημερινές αφηγήσεις όσο και οι μορφές της φαντασίας (επιστημονικής ή μη) που αναπτύσσουν την πραγματικότητα υπερβαίνοντάς την. Επιδιώκουμε να γιορτάσουμε μαζί το άτυπο, το ανεπίσημο και το καθημερινό, να κατοικήσουμε μαζί τα κοινά.

***

Στον πυρήνα του Εργαστηρίου για τα Αστικά Κοινά βρίσκεται η Πέγκυ Ζάλη, η Ξένια Καλπακτσόγλου και ο Παναγιώτης Λιανός μαζί με τους Σταύρο Σταυρίδη, Mao Mollona, Αντώνη Παπαγγελόπουλο και τη Δόμνα Δεγαΐτα.    

Having as a starting point that the best thinking is happening collectively, the Laboratory for the Urban Commons is an Athens-based group that develops and produces research, artistic practices, urban interventions and education. All four areas are perceived as “tools" to be shared and as “practices” to be developed via sharing. The collective operates by creating a self-testing and self-generating area for research and production, developing methods that initiate, document and expand forms of critical discourse and conjunctural analysis, in parallel to the unfolding counter-hegemonic, social and artistic practices. 

Since 2018, the Laboratory’s base is a room in the Architecture School at National Technical University in Exarcheia. In 2020, we started running and performing projects and public moments that examine the potentialities of togetherness in a space in Neos Kosmos area we named Neo Cosmos.

We are artists, mothers, poets, studiers, architects and weirdos and we are interested in everyday narratives and science fiction forms. We seek to celebrate together the informal and the everyday, to inhabit together the commons.


***

At the core of the Laboratory for the Urban Commons is Pegy Zali, Xenia Kalpaktsoglou and Panayotis Lianos together with Stavros Stavrides, Mao Mollona, Antonis Papangelopoulos and Domna Degaita.